DESPRE NOI


CALITATE
MEDIU
SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
CLIENTI
CERTIFICARI
CERERE DE OFERTA


HTML fixed clock

VALMAN PREST S.R.L.
J40/4775/2004
RO 16272184
Capital social: 200 RON

CONTACTE:
Mobile: 0724 094 415;
0733 651 236

Email: office@valmanprest.ro
Fazele consultantei ISO 9001:2015

 • Decizia conducerii de a aborda managementul calitatii
  Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul organizatiilor trebuie sa ia decizia proiectarii, implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii, sa creeze si sa mentina un mediu de lucru adecvat implicarii totale a personalului in realizarea obiectivelor organizatiei.

 • Audit diagnostic
  Se evalueaza structura organizatiei, infrastructura, responsabilitatile si autoritatile, documentele si formularele utilizate in organizatie etc.

 • Stabilirea politicii si a obiectivelor in domeniul calitatii
  Managementul de la cel mai inalt nivel stabileste politica in domeniul calitatii ce va fi inclusa intr-o declaratie de politica semnata si adusa la cunostinta tuturor angajatilor prin afisare, instruire, comunicata direct.
  Obiectivele in domeniul calitatii la nivel de organizatie trebuie sa fie masurabile pentru a se monitoriza realizarea lor si a evalua gradul de indeplinire prin cifre, date, fapte. Obiectivele calitatii la nivel de organizatie trebuie transpuse in obiective concrete la nivel de departamente si procese (indicatori de performanta).
 • Definire responsabilitati si autoritati privind sistemul de management al calitatii
 • Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza
  Se determina aspectele externe si interne relevante pentru scopul si directia strategica a organizatiei si care influenteaza capabilitatea sa de a realiza rezultatele intentionate ale sistemului sau de management al calitatii
 • Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate
  Se identifica partile interesate (management, angajati, proprietari de procese, clienti, furnizori externi, organe de control, organisme de certificare, vecinatati s.a.) si nevoile si asteptarile acestora
 • Tratarea riscurilor si oportunitatilor
  Luand in considerare contextul organizational si nevoile si asteptarile partilor interesate, organizatia trebuie sa determine riscurile si oportunitatile si sa stabileasca actiuni de tratare a acestora
 • Identificarea proceselor
  Fiecare proces al organizatiei va fi identificat si clasificat in una din urmatoarele categorii de procese: principal, de management, sustinere (suport). Se vor stabili responsabili de proces, date de intrare / iesire, proces anterior / proces ulterior, indicatori masurabili de proces, frecventa verificarilor, documente de referinta, interdependenta cu celelalte procese etc.
 • Elaborarea informatiilor documentate
  Se va tine cont de obligativitatea de a dovedi prin informatii documentate (proceduri, inregistrari s.a.) modul de desfasurare a unui proces.
 • Asistenta in implementarea procedurilor si prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2015 si a informatiilor documentate stabilite
  Atat in faza de proiectare cat si in faza de implementare a sistemului de management al calitatii, proiectele documentelor se prezinta persoanelor care participa la activitatea descrisa, se solicita observatii, sugestii, propuneri de imbunatatire, corectii. Dupa aprobarea documentelor SMC, personalul organizatiei va folosi formularele stabilite de comun acord
  De asemenea se vor desfasura o serie de activitati cerute de standard: evaluarea furnizorilor externi, asistenta la identificarea si tratarea riscurilor si oportunitatilor, determinarea competentei personalului, determinarea gradului de satisfactie a clientilor etc.
  Personalul organizatiei de la toate nivelele va fi instruit referitor la cerintele din standardul SR EN ISO 9001:2015 si a continutului documentelor elaborate, pentru a asigura intelegerea deplina a ratiunii si necesitatii introducerii unui SMC. Fisele de post vor contine atributiuni, responsabilitati si dupa caz autoritati referitoare la calitate, acestea fiind luate la cunostinta de catre titulari sub semnatura.
 • Audit intern
  Prin audit intern se verifica conformitatea sistemului de management al calitatii din organizatie cu cerintele standardului de referinta si cerintele legale si de reglementare. Pana la abordarea certificarii SMC trebuie programat si efectuat cel putin un audit intern in toate departamentele organizatiei si trebuie auditate toate cerintele aplicabile. Auditul intern poate fi efectuat si de catre personalul VALMAN PREST.
 • Urmarirea realizarii actiunilor corective
  In urma auditului intern este posibil sa existe neconformitati pentru care se vor stabili corectii si actiuni corective cu termene si responsabili. Pana la auditul de certificare toate acestea trebuie implementate.
 • Analiza efectuata de management
  Analiza efectuata de management evalueaza cu regularitate si sistematic, cel putin odata pe an, atingerea obiectivelor din punct de vedere al adecvarii si eficacitatii SMC.
  Datele de intrare ale analizei efectuate de management sunt: rezultatele auditurilor, feedback-ul de la client, tratarea riscurilor si oportunitatilor, performantele proceselor, conformitatea produselor / serviciilor, actiunile preventive si corective, progresul inregistrat de sistem, propunerile de imbunatatire etc.
  Datele de iesire ale analizei efectuate de management sunt in principal stabilirea unor obiective si actiuni referitoare la obiective de imbunatatire a performantelor produselor / serviciilor / proceselor. Se vor intocmi procese verbale ale analizei, planuri de masuri etc.
 • Asistenta in alegerea organismului de certificare
  Certificarea reprezinta recunoasterea respectarii in cerinte si aplicare a SR EN ISO 9001:2015 de catre un organism de terta parte acreditat. In Romania functioneaza organisme de certificare romanesti si straine. Alegerea organismului de certificare se face de catre organizatie pe baza unor criterii cum ar fi: renumele organismului, costul pe 3 ani al certificarii, recunoasteri interne si internationale ale organismului etc.